Премахване на Вихрови Клапи

Вихровите клапи се намират в смукателния колектор на двигателя. Те могат да бъдат задвижвани от вакуумен или електрически актуатор. С изминатите километри, се натрупва нагар в големи количества, който пречи на правилното функциониране на вихровите клапи. Друг проблем, който се наблюдава е разрушаването на клапите и попадането на части от тях в двигателя, което води до механичен проблем в мотора.

Премахването на вихровите клапи предотварятява механични проблеми с мотора, появата на досадни индикации за проблем в двигателя, както и свързаните с тях аварийни режими.