Премахване на Дроселова Клапа

Моторизираните дроселови клапи при дизеловите двигатели служат за прецизната работа на EGR системата, както и участват в гасенето на двигателя. Дефектирането им може да доведе до загуба на мощност на двигателя свързана със светване на диагностична лампа. Ние можем да изключим софтуерно моторизираната дроселова клапа на вашият автомобил, като се запази нормалната функционалност на двигателя, без светване на индикатор за диагностика и влизането в аварийни режими.