Премахване на Специфични Кодове за Грешки

Софтуерно премахване на специфични кодове за грешки (P code), се налага при изключване на някои системи, конструктивни промени по електрическата архитектура на автомобила или при дефектиране на различни видове сензори.