Лънч контрол

Launch control-ът спомага за ускорението на автомобила при старт от място. Управлението на старта при launch control-а се реализира по електронен начин, чрез софтуер, който контролира ускорението спрямо характеристиките на автомобила. Целта е гладко и възможно най-бързо ускорение с ограничено боксуване на задвижващите колела и без повреди на двигателя поради по-високите обороти.

При настройването на launch control-а се определят оборотите, които двигателят да поддържа при активиране на launch control. Това позволява шофьорът да дава пълна газ, докато в същото време се поддържат подходящи за старт обороти.

При турбинираните автомобили launch control-а дава още едно преимущество – налягането на турбото се повишава още преди автомобилът да е стартирал.

По принцип launch control-ът работи като умишлено създава misfire-и (не запалва горивото, когато се очаква да го запали). Софтуерът, управляващ launch control-а, заглушава сигнала за искра от блока за управление на двигателя като го променя или прекъсва, за да създаде misfire и задържи двигателя на желаните обороти за launch. В същото време софтуерът за launch control намаля и ъгъла на запалване на/с предварително зададена стойност. При автомобилите с турбо широко отвореният дросел при активиране на launch control-а, заедно с умишленото незапалване/по-късно запалване на горивото, повишават скоростта и плътността на изгорелите газове и с това развъртат турбината, генерират налягане и стартиране със значително по-голяма мощност и въртящ момент.

Всеки автомобил има различни изисквания, за да постигне сигурна, максимална и постоянна мощност по време на launch. При настройване на параметрите се препоръчва да се следи температурата на изгорелите газове, за да се поддържат в сигурен температурен диапазон (намаляването на авансите повишава температурата на изгорелите газове).