Премахване на EGR

EGR (Рециркулация на отработените газове) е устройство за намаляване на вредните емисии, помага за постигането на все по-строгите европейски норми за емисии.

Софтуерното и механично премахване на EGR се налага при проблем с функционирането на системата за рециркулация на отработени газове, предотваратяването на авариен режим и светването на диагностична лампа за наличие на грешки в системата. Проблем с клапана на EGR, може да доведе до неправилно функциониране на турбокомпресора, образуване на нагар по смукателен колектор и клапани.

Какво се постига със софтуерното и механично премахване на EGR клапана?

  • Възстановяване на мощността на двигателя
  • По-чисти емисии, тъй като дефектиралият EGR създава много по-повече сажди
  • Възможност за предотвратяване на отказ на DPF, тъй като саждите са уловени във филтъра за твърди частици
  • Може да предотврати замяната на EGR, която може да струва стотици лева

Премахване на EGR може да ви спести пари за ремонт и допълнителни разходи за гориво.

Замърсен EGR