Премахване на DPF

Премахването на DPF филтър се състои в препрограмиране на компютъра за управление на двигателя и механично премахване на DPF филтъра от изпускателната система на автомобила. След извършването на тази интервенция се подобрява работата на двигателя, намалява се разхода на гориво, както и се наблюдава по-добра динамика и повече мощност. С премахването на филтъра, няма повече досадни съобщения и светване на диагностични лампи, както и липсата на авариен режим на двигателя, вследствие на запушеният филтър.

Лява Страна Замърсена - Дясна Страна Чиста

Възможни индикатори при повреда на DPF

Процедурата по премахване отнема различно време, в зависимост от модела на автомобила. Преди и след извършване на премахването се прави цялостна диагностика за да се провери правилното функциониране на агрегатите. Премахването на DPF филтъра може да се комбинира с ремап на двигателя за по добри показатели и оптимална работа на двигателя.