Как се осъществява чип тунингът?

При извършването на чип тунинг се подменя софтуерът за управление на компютър мотор. Съществуват няколко начина за извършване на тази интервенция.

При по-старите автомобили се налага подмяна на чиповете, като се налага поставяне на цокли и монтаж на нови чипове. При по-новите автомобили, подмяната на софтуер може да се осъществи, чрез комуникация през диагностичната букса на автомобила. При тези компютри паметта не е записана на флаш памет, която позволява презапис по диагностичната линия.

В последните години се използват нови поколения процесори, които налагат демонтаж на компютъра и препрограмирането му в "boot mode".